CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁC ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

GIẤY PHÉP CON » VĂN BẢN MẪU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh Phúc
-----o0o-----
 
HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ

 
§    Căn cứ Bộ Luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005
§    Căn cứ sự thoả thuận của hai bên.
Hôm nay, ngày  05/12/2014, tại Số nhà 211, đường Bùi Xuơng Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Chúng tôi gồm có:
BÊN CHO MƯỢN NHÀ:  
Bà: ................................................... Sinh năm ...............................................................
Số CMND: .................................. do công an ..................... cấp ngày  tháng ....năm ...
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:
(Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A)
 
BÊN MƯỢN NHÀ: 
Bà Nguyễn Thị Thoa            Sinh năm 1989.
Số CMND: ......................do Công an Tp Hà Nội cấp ngày ….. tháng …. năm ……
Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………..
(Trong hợp đồngnày gọi tắt là Bên B).
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng mượn nhà như sau:
 
ĐIỀU 1:Căn nhà cho mượn.
1.      Bên A là chủ sở hữu của căn nhà tạiđại chỉ: .................................................... ..................................................................................................................................
·        Thông tin căn hộ như sau:
Nhà ở:
+ Diện tích sàn: ............m2 (.................................... mét vuông).
 + Kết cấu nhà: Tường xây gạch chịu lực (hoặc bê tông cốt thép).
 + Số tầng: 01.
Đất ở: + Diện tích sử dụng chung: 60,0 m2  (Sáu mươi mét vuông).
 + Mục đích sử dụng: Đất ở.
 + Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B mượn căn nhà của mình để sử dụng làm ……………………………………………………………………….. Bên B cam kết sử dụng đúng mục đích.
ĐIỀU 2:THỜI HẠN MƯỢN
Thời hạn mượn nhà là ….. tháng kể từ ngày ……………... Hết thời gian nêu trên nếu Bên B tiếp tục có nhu cầu mượn thì Bên A sẽ tạo điều kiện và gia hạn hợp đồng thêm thời gian là ………… tháng (hoặc: hết thười gian cho mượn Bên B phải trả lại nhà nguyên hiện trạng cho Ben A).
 
ĐIỀU 3:BÀN GIAO VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG THIẾT BỊ
Mọi trang thiết bị trong nhà, Bên B sẽ được mượn trong thời gian mượn với điều kiện không được làm mất, hư hỏng, mất tính năng sử dụng của trang thiết bị trong nhà. Nếu Bên B gây thiệt hại thì phải bồi thường cho Bên A.
 
ĐIỀU 4:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
·       Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mượn nhà khi Bên B:
-      Sử dụng nhà không đúng mục đích mượn ;
-      Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang mượn  mà không có sự đồng ý của Bên A;
·       Được lấy lại nhà cho mượn khi hết hạn hợp đồng hoặc theo sự thoả thuận của hai bên;
·       Giao nhà đúng thời hạn cho Bên B như quy định của Điều 3;
·       Nhận lại nhà khi hết thời hạn mượn hoặc theo sự thoả thuận của hai bên.
 
ĐIỀU 5:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:
·       Được ưu tiên ký hợp đồng mượn tiếp, nếu đã hết thời hạn mượn  mà nhà vẫn dùng để cho mượn ;
·       Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và các quy định khác của nhà nước;
·       Không cho bất kỳ một bên thứ ba nào thuê, mượn hoặc sử dụng lại ngôi nhà nói trên nếu không được Bên A đồng ý.
·       Trả nhà cho Bên A đúng theo thời hạn quy định.
·       Nhận nhà và sử dụng đúng mục đích, đúng thời hạn mượn.
·       Không được làm thay đổi kết cấu xây dựng của căn nhà.
·       Thanh toán các khoản tiền điện, nước và các khoản chi phí khác liên quan đến việc sử dụng nhà từ thời điểm nhận nhà.
·       Giao nhà đúng thời hạn cho Bên B như quy định của Điều 3.
 
ĐIỀU 6:SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
·       Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung theo sự thoả thuận của hai bên bằng văn bản.
·       Hợp đồng chấm dứt khi hết hạn hợp đồng hoặc theo thoả thuận của các bên.
 
ĐIỀU 7:HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
·       Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết, được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm 03 trang, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
·       Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được hai bên tích cực giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải trên tinh thần hợp tác, cùng có lợi.

BÊN CHO MƯỢN NHÀ BÊN MƯỢN NHÀ

Clik để tải Hợp đồng mượn nhà - mẫu

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên:

TIN LIÊN QUAN

Hợp đồng thuê nhà - mẫu

Hợp đồng thuê nhà - mẫu, mẫu hợp đồng thuê nhà.

Hợp đồng thuê đất - bản mẫu.

Hợp đồng thuê đất - bản mẫu, Hợp đồng thuê đất - mẫu

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng tặng cho - Mẫu, Văn bản mẫu

Giấy vay tiền - Mẫu

Giấy vay tiền mặt giữa cá nhân với cá nhân

Hợp đồng vay tiền - mẫu

Hợp đồng vay tiền mẫu dành cho tổ chức với cá nhân hoặc tổ chức với tổ chức

Video clip
Lượt khách truy cập
Đối tác
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Gọi cho chúng tôi: 0936 214 556