CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁC ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

GIẤY PHÉP CON » VĂN BẢN MẪU

CÔNG HOA XÃ HÔI CHỦ NGIÃ VIỆT NAM
Đôc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 

-         Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005
-         Căn cứ vào nhu cầu và thoả thuận của hai bên.
 Hôm nay , ngày ....... tháng ...... năm 2010.
Chúng tôi gồm:
 
I/ BÊN CHO THUÊ NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên A).
Ông (bà)..................................................................................................................
CMND: ...................................................................................................................
Thường trú tại: .......................................................................................................
Điện thoại ...............................................................................................................
 
II/ BÊN THUÊ NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên B).
Ông (bà)................................................................................................................
CMND: ...................................................................................................................
Thường trú tại: .......................................................................................................
Điện thoại ...............................................................................................................
 
Hai bên đã thảo luận và thống nhất ký hợp đồng thuê nhà với các điều khoản cụ thể như sau :
 
Điều 1: Đối tượng và thời hạn của hợp đồng
- Bên A cho Bên B thuê căn nhà chung cư phòng ................., khu ………..Hà Nội. Tông diện tích sử dụng .........(m2) để Bên B dùng làm ……………………………........
- Thời hạn của hợp đồng ............ năm, kể tư ngày  ............................. đến ngày ............................................................................................................................................
- Bên A bàn giao chìa khoá căn nhà cho Bên B ngày .......................................................
 
Điều 2: Giá thuê và phương thức thanh toán.
1. Giá thuê nhà hàng tháng:
- Từ ngày .....................đến hết ngày ......................... giá thuê là ...................đ/tháng (bằng chữ : .......................................................................................................... đồng /tháng).
2 Thanh toán:
- Bên B thanh toán trước cho Bên A bằng tiên mặt …... tháng/1lần.
- Ngay sau khi ký Hợp đồng, Bên B sẽ thanh toán trước cho Bên A số tiền là  .................................... VNĐ (Bằng chữ: .........................................................................) tương ứng với ......... tháng thuê. 
- Trong thời gian 05 ngày làm việc cuối cùng của mỗi kỳ thanh toán, Bên B có trách nhiệm thanh toán tiếp cho Bên A tiền thuê nhà của ........ tháng thuê tiếp theo.
 
            Điều 3: Đặt cọc đảm bảo thực hiện Hợp đồng.
1. Số tiền đặt cọc:
            Ngay sau khi ký Hợp đồng này, Bên B có trách nhiệm đặt cọc cho Bên A số tiền là …….............................. (Bằng chữ: ………............................................................... ). Số tiền này sẽ được Bên A giữ lại trong suốt quá trình hai bên thực hiện Hợp đồng.
2. Phương thức xử lý tiền đặt cọc:
a.                  Bên A có quyền khấu trừ tiền đặt cọc của Bên B trong trường hợp Bên B không thực hiện các nghĩa vụ của mình trong quá trình Bên B thuê và sử dụng căn hộ như: Phạt vi phạm Hợp đồng, trả tiền điện, nước, điện thoại, Internet, sửa chữa các thiết bị cho thuê kèm theo nhà bị hư hỏng do lỗi của Bên B ... .Trong trường hợp giá trị các thiết bị hư hỏng lớn hơn giá trị đặt cọc, Bên B phải có trách nhiệm bồi thường thêm cho Bên A theo giá thị trường tại thời điểm đó.
b.                  Sau khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng, Bên A sẽ hoàn trả lại cho Bên B tiền đặt cọc nếu Bên B hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Bên A và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến căn hộ.
 
Điều 4 :Trách nhiêm của Bên A
- Cam kết chịu trách nhiệm về quyền sở hữu hợp pháp căn nhà cho thuê (theo điều 1)  và quyền đại diện  hợp pháp cho đồng chủ sở hữu căn nhà kể trên trong việc cho Bên B thuê khi hơp đồng còn thời hạn.
- Tạo điều kiên thuận lợi cho Bên B trong quá trình hoạt động kinh doanh, không can thiệp vào hoạt động của Bên B.
- Có quyền kiểm tra ngôi nhà sau khi báo trước cho Bên B .
- Trong thời hạn còn hiệu lực của hợp đồng, nếu Bên A lấy lại nhà thì phải hoàn trả lại  số tiền đăt cọc, tiền thuê nhà Bên B đã trả trước nhưng chưa ở đến sau khi đã trừ càc khoản thanh toán hỏng hóc và chi phí điện nước và bồi thường thêm cho Bên B một khoản bằng số tiền đặt cọc.
- Bên A có quyền huỷ bỏ hơp đồng khi Bên B làm mất an ninh trật tự hoặc vi phạm pháp luật hoặc sử dụng nhà không đúng nội dung thuê tại điều 1 hoặc không thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn (mà không phải bồi thường một tháng tiền thuê nhà). Số tiền thuê nhà sẽ được tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.
 
Điều 4: Trách nhiệm của Bên B
- Thanh toán tiền đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định tại điều 2 hợp đồng này.
- Trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu Bên B không tiếp tục thuê nhà thì sẽ mất khoản tiền đặt cọc.
- Chịu trách nhiệm trả tiền điện, tiền nước, vệ sinh, an ninh, môi trường, tiền điện thoại và các chi phí khác phát sinh khi Bên B sử dụng căn nhà cho thuê .
- Sử dụng nhà đúng mục đích thuê, không được nhượng hợp đồng thuê cho bên khác mà không có sự đồng ý của Bên A.
- Trường hợp Bên B muốn cải tạo sửa chữa nhà thuê phải có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.
- Bên B phải tự chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh do Bên B tiến hành tại căn nhà kể trên. Không được làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh của khối phố đã quy định.
- Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ cho ngôi nhà .
- Tự làm các thủ tục khai báo tạm trú, các thủ tục hành chính  theo quy định của Pháp luật và của Ban Quản Lý khu nhà.
- Khi hợp đồng thuê chấm dưt Bên B chịu trách nhiệm hoàn lại toàn bộ tài sản của Bên A như tình trạng ban đầu bàn giao. Bên B có trách nhiệm sửa chữa thay thế nếu bất cứ đồ đạc nào bị mất mát, và trách nhiệm sửa chữa kịp thời những hỏng hóc của ngôi nhà  trong quá trình sử dụng và bảo vệ an toàn, mỹ quan cho ngôi nhà.
 
Điều 6: Thanh Lý hợp đồng.
- Hợp đồng được thanh lý khi hết hạn hợp đồng .
- Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng nhưng do các nguyên nhân thiên tai, chiến tranh hoặc thay đổi quy hoạch sử dụng đất của chính quyền thì hợp đồng có thể thanh lý mà hai bên không phải bồi thường cho nhau.
- Trường hợp một bên vi phạm nghiêm trọng các thoả thuận đã cam kết mà không tích cực giải quyết hậu quả gây ra thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng và bên vi phạm phải đền bù mọi thiệt hại gây ra. Thiệt hại do việc chấm dứt hợp đồng căn cứ theo thoả thuận của hai bên hoặc phán quyết của toà án.
 
Điều 7: Điều khoản chung.
- Hai bên cam kết thực hiên đúng các điều khoản của hợp đồng trên tinh thần hợp tác để đạt kết quả tốt nhất. Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên giải quyết bằng thương lượng. Nếu thương lượng không thành, sẽ giải quyết trước toà án nhân dân có thẩm quyền.
- Hợp đồng gồm 03 trang được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊB

    (Ký, ghy rõ họ tên)                                                     (ký, ghi rõ họ tên)

Clik ⇒⇒ để tải Hợp đồng thuê nhà mẫu

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

 


Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT
VPGD: Tầng 2, số 211 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.6.684.6117       Hotline: 0936.214.556
Website: 
www.luatanhsangviet.com 
 Email: 
luatanhsangviet@gmail.com

 

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên:

TIN LIÊN QUAN

Hợp đồng mượn nhà

Hợp đồng cho mượn nhà - mẫu, Hợp đồng cho mượn nhà đất - mẫu

Hợp đồng thuê đất - bản mẫu.

Hợp đồng thuê đất - bản mẫu, Hợp đồng thuê đất - mẫu

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng tặng cho - Mẫu, Văn bản mẫu

Giấy vay tiền - Mẫu

Giấy vay tiền mặt giữa cá nhân với cá nhân

Hợp đồng vay tiền - mẫu

Hợp đồng vay tiền mẫu dành cho tổ chức với cá nhân hoặc tổ chức với tổ chức

Video clip
Lượt khách truy cập
Đối tác
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Gọi cho chúng tôi: 0936 214 556