CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁC ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Trang chủ » LUẬT SƯ HÌNH SỰ

Tội mua bán người

THẾ NÀO LÀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI? CĂN CỨ VÀO ĐIỀU 150 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội cố ý lây truyền HIV cho người khác

Cố ý lây truyền HIV cho người khác phải chịu TNHS như thế nào? Căn cứ vào điều 149 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội lây truyền HIV cho người khác

Lây nhiễm HIV cho người khác phải chịu TNHS là gì? Hình phạt đối với tội này như thế nào? Căn cứ vào điều 148 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Khiêu dâm là gì? Cho trẻ em xem phim khiêu dâm có vi phạm pháp luật hình sự không? Căn cứ vào điều 147 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Dâm ô với trẻ em khác với giao cấu với trẻ em như thế nào và phải chịu hình phạt là gì? Căn cứ vào điều 146 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội giao cấu hoặc thực hiên hành vi quan hệ tình dục với trẻ em

Thế nào là giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác đối với trẻ em? Căn cứ vào điều 145 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Tội cưỡng dâm người chưa thành niên phải chịu hình phạt như thế nào? Căn cứ vào Điều 144 BLHS 2015< luật sửa đổi bổ sung BLHS 2017.

Tội cưỡng dâm

Cưỡng dâm là hành vi của một người dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu với mình.

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi bị xử lý như thé nào? Căn cứ điều 142 BLHS 2015; Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2017.

Tội hiếp dâm

Hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân, dùng thủ đoạn bảo lực, đánh đâp... để thực hiện hành vi tội phạm. Căn cứ vào điều 141 BLHS 2015 và luật sửa đổi bổ sung BLHS 2017.

Tội hành hạ người khác

Hành vi đối xử tàn ác gây đau đớn về thể xác, áp bức về tinh thần với người lệ thuộc mình. Căn cứ vào điều 140 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

Hành vi vi phạm quy tắc thông thường về đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe do quá tự tin, cẩu thả.

Video clip
Lượt khách truy cập
Đối tác
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Gọi cho chúng tôi: 0936 214 556