CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁC ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

GIẤY PHÉP CON » KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Theo công ước Viên năm 1980, Hợp đồng mua bán ngoại thương được gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu, đây là hợp đồng mua bán quốc tế. Hợp đồng ma bán quốc tế là sự thỏa thuận giữa các đương sự có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó, một bên gọi là xuất khẩu ( bên bán) có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của một bên khác, gọi là bên nhập khẩu ( bên mua). Một tài sản nhất định, gọi là hàng hóa; bên nhập khẩu có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng.
Trong đó, hợp đồng nhập khẩu cũng mang những đặc điểm chung, cơ bản nhất của hợp đồng thông thường đó là sự thỏa thuận đi đến thống nhất giữa các bên khi ký kết hợp đồng. Nếu hai bên không thuận mua vừa bán thì hợp đồng không được ký kết và không có giao dịch. Sự thỏa thuận chỉ có giá trị pháp lý khi hợp đồng được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên mua bán, hoặc thư từ, điện tiễn, điện chữ (fax) trao đổi giữa các bên như bản chào hàng, chấp nhận chào hàng và xác nhận đơn đặt hàng.
Theo đó, các thành phần trong hợp đồng nhập khẩu cũng bao gồm: chủ thể tham gia ký kết hợp đồng nhập khẩu - phải là những thực thể có đủ tư cách pháp lý, phải được phép trực tiếp xuất nhập khẩu một bên phải là thương nhân Việt Nam và một bên phải là thương nhân nước ngoài; đối tượng của hợp đồng – là hàng hóa được phép lưu thông theo quy định của pháp luật; khách thể của hợp đồng nhập khẩu là hành vi di chuyển quyền sở hữu về hàng hóa từ bên xuất khẩu cho bên nhập khẩu.
Một hợp đồng nhập khẩu thường gồm 2 phần: phần được trình bày (representation) cà các điều khoản, điều kiện (terms and conditions).
Tại phần trình bày thường thể hiện: số của hợp đồng, địa điểm và ngày tháng ký hợp đồng, tên và địa chỉ của các đương sự, những định nghĩa dùng trong hợp đồng, cơ sở pháp lý để ký kết hợp đồng.
Các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng thường bao gồm:
-         Điều khoản về tên hàng: tên hàng cần được ghi chính xác, có thể ghi tên thương mại, tên khoa học, tên thông dụng của hàng hóa sản xuất, kèm theo địa phương sản xuất, tên hãng sản xuất hoặc kèm theo công dụng của hàng hóa,…
-         Điều khoản về chất lượng hàng hóa: đưa ra các yêu cầu về mặt chất lượng của hàng hóa về tính năng, quy cách, kích thước, tác dụng,… của hàng hóa. Các bên trong hợp đồng mua bán có thể lựa chọn việc xác định quy cách phẩm chất của hàng hóa qua một số cách thức: căn cứ vào tiêu chuẩn chất lượng, phương pháp sản xuất, chế biến đón gói, kiểm tra hàng hóa,…; mua bán hàng hóa theo mẫu,…..
-         Điều khoản về số lượng: Điều khoản về số lượng cần ghi chính xác số lượng của hàng hóa hoặc có thể ghi thêm dung sai của hàng hóa, bên cạnh đó, các bên cần phải ghi đơn vị tính của hàng hóa.
-         Điều khoản về bao bì, ký hiệu mã:  Các bên thường thỏa thuận với nhau về yêu cầu chất lượng, giá cả của bao bì, phương thức cung cấp bao bì.
-         Điều khoản về giá cả: thông thường các bên quy định giá cụ thể của hàng hóa hoặc có thể quy định các xác định giá cả. giá cả trong hợp đồng phải được biểu thị rõ về đơn giá, tổng giá, đồng tiền thanh thoán và các điều khoản bảo lưu về giá cả đề phòng rủi ro tăng giá kể từ khi hợp đồng được xác lập cho đến khi các bên thực hiện hợp đồng.
-         Điều khoản về giao hàng: điều khoản này quy định về thời hạn giao hàng, địa điểm, phương thức và quy định giao hàng cho bên mua.
-         Điều khoản về thanh toán: đây là điều khoản cơ bản mà bất kỳ hợp đồng mua bán nào cũng đều pháp có, trong điều khoản này cần nêu rõ được 3 nội dung: đồng tiền thanh toán, thời hạn thanh toán và phương thức trả tiền thanh toán.
-         Điều kiện cơ sở giao hàng: quy định những cơ sở có tính nguyên tắc của việc giao hàng hóa giữa bên bán với bên mua, theo đó cần quy định về sự phân chia các trách nhiệm tiến hành những cơ sở có tính nguyên tắc của việc giao nhận hàng hóa giữa bên bán với bên mua ( thuê mướn phương tiện vận tải, lưu cước, bốc hàng, dỡ hàng, mua bảo hiểm, khải quan, nộp thues xuất nhập khẩu), phân chia các chi phí về giao hàng, phân định sự di chuyển những rủi ro và tổn thất của hàng hóa từ bên bán sang bên mua.
-         Điều khoản xử lý tranh chấpkhi có lỗi xảy ra và các điều khoản khác  mà các bên mong muốn đưa vào hợp đồng.

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên:

TIN LIÊN QUAN

Tranh chấp thương mại là gì

Tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại.Tranh chấp thương mại diễn ra chủ yếu giữa các thương nhân với nhau. Được giải quyết bằng các phương thức: Thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án 

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại hiện nay gồm: thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án

Những rủi ro trong giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

Để đảm bảo an toàn khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hai bên chủ thể của giao dịch thường soạn thảo và ký kết các điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Đó là sự thỏa thuận giữa bên bán và bên mua. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những hợp đồng gặp rủi ro khi ký kết

Hợp đồng kinh tế

Do đặc thù của hợp đồng kinh tế, chủ thể của Hợp đồng kinh tế là các thương nhân hoặc một bên là thương nhân, mục đích của hợp đồng là kinh doanh thương mại, đối tượng của hợp đồng là hàng hóa, dịch vụ có số lượng, khối lượng lớn nên tính chất của hợp đồng kinh tế thường phức tạp hơn


Video clip
Lượt khách truy cập
Đối tác
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Gọi cho chúng tôi: 0936 214 556