CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁC ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Trang chủ » LUẬT SƯ HÌNH SỰ

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thàn kích động mạnh

 Căn cứ vào điều 135 BLHS 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2017( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác

Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác bị xử lý như thế nào? Căn cứ vào điều 134 BLHS 2015, luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2017( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội đe dọa giết người

Dấu hiệu để bị coi là phạm tội đe dọa giết người là gì? Căn cứ vào điều 133 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng là hành vi vi phạm đạo đức xã hội. BLHS quy định về tội này như thế nào? Căn cứ vào điều 132 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát là gì? Căn cứ vào điều 131 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội bức tử

Tội bức tử là gì? Căn cứ vào điều 130 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc vi phạm quy tắc hành chính

Làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc do quy tắc hành chính bị xử lý như thế nào? Căn cứ vào điều 129 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội vô ý làm chết người

Vô ý làm chết người có bị phạt tù không và bị phạt bao nhiêu năm? Căn cứ vào điều 128 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Khung hình phạt áp dụng với tội làm chết người trong khi thi hành công vụ là gì? Căn cứ vào điều 127 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội trong luật hình sự được quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 126 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được xác định như thế nào? Căn cứ vào điều 125 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội giết người

Tội giết người được BLHS quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 123 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội giết hoặc vứt con mới đẻ

Dấu hiệu của hành vi giết hoặc vứt con mới để là gì? Căn cứ vào điều 124 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tha tù trước thời hạn có điều kiện; Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều kiện tha tù trước thời hạn áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội là gì? Xóa án tích áp dụng cho người dưới 18 tuổi phạm tội. Căn cứ vào điều 106 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều kiện để giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Căn cứ vào điều 105 BLHS 201( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Video clip
Lượt khách truy cập
Đối tác
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Gọi cho chúng tôi: 0936 214 556