CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁC ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Trang chủ » LUẬT SƯ HÌNH SỰ

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội đối với người chưa đủ 18 tuổi phạm tội

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội. Căn cứ điều 103 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018) 

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt đối với người duới 18 tuổi phạm tội

Tòa án quyết định hình phạt đối với người chưa đủ 18 tuổi phạm tội như thế nào? Căn cứ vào điều 102 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là gì? Căn cứ vào điều 98 BLHS 2015 quy định.

Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người chưa 18 tuổi phạm tội

Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người chưa 18 tuổi phạm tội như thế nào? Căn cứ vào điều 96, 97 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Biện pháp xử lý đối với người chưa 18 tuổi phạm tội trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự

Điều kiện và biện pháp xử lý đối với người chưa 18 tuổi phạm tội như thế nào? Căn cứ vào các điều  92, 93, 94, 95 BLHS 2015 và luật sửa đổi bổ sung BLHS 2017( có hiệu lục ngày 01/01/2018)

 

Người dưới 18 tuổi phạm tội xử lý như thế nào?

Người duới 18 tuổi phạm tội bị xử lý như thế nào? Căn cứ vào điều 90, 91 Bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Hoãn chấp hành hình phạt tù

Điều kiện để được hoãn chấp ành hình phạt tù là gì? Căn cứ vào điều 67 Bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tha tù trước thời hạn

Điều kiện để được tha tù trước thời hạn là gì? Căn cứ vào điều 66 Bộ luật hình sự 2015, luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017

Giảm mức hình phạt đã tuyên

Giảm mức hình phạt đã tuyên. Điều kiện để giảm mức hình phạt đã tuyên là gì?

Miễn chấp hành hình phạt

Miễn chấp hành hình phạt. Trường hợp được miễn chấp hành hình phạt là gì? Căn cứ vào điều 62 Bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018) 

Thời hiệu thi hành bản án hình sự

Hiểu thế nào là thời hiệu thi hành án hình sự? Căn cứ vào điều 60 BLHS 215 có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Miễn hình phạt

Miễn hình phạt là gì? Miễn hình phạt khác với miễn trách nhiệm hình sự. Căn cứ vào điều 59 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm được Bộ luật hình sự quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 58 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

Quyết định hình phat trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt. Căn cứ vào điều 57 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Quy định về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án. Căn cứ vào điều 56 bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)


Video clip
Lượt khách truy cập
Đối tác
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Gọi cho chúng tôi: 0936 214 556