CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁC ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Trang chủ » LUẬT SƯ HÌNH SỰ

Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Nguyên tắc được điều luật quy định là khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, Toà án quyết định hình phạt đối với từng tội, sau đó tổng hợp hình phạt theo quy định. Căn cứ vào điều 55 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

Khi nào tòa án ap dụng khung hình phạt người dưới khung hình phạt liền kề? Căn cứ vào điều 54 BLHS 2015, luật sủa đổi BLHS 2017 

Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

Tái phạm, tái phạm nguy hiểm là gì? những trường hợp bị coi là tái phạm nguy hiểm

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tình tiết được quy định trong BLHS 2015. Căn cứ vào điều 52 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Căn cứ quyết định hình phạt

Căn cứ quyết định hình phạt là việc tòa án lựa chọn biện pháp hình phạt cụ thể với mức độ hình phạt cụ thể để áp dụng đối với người phạm tội. Căn cứ vào điều 50 BLHS 2015( c0s hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tịch thu tài sản

Tịch thu tài sản được BLHS quy định như thế nào? Đối tượng bị áp dụng hình phạt tịch thu tài sản? Căn cứ vào điều 45 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018) 

Tước một số quyền công dân

Tước một số quyền công dân là gì? Công dân bị tước những quyền gì trong BLHS? Thời hạn áp dụng tước một số quyền công dân là bao lâu? Căn cứ vào điều 44 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Hình phạt cấm cư trú

Cấm cư trú là gi? Thời hạn cấm cư trú là bao lâu? căn cứ vào điều 42 BLHS 205( có hiệu lực ngày 01/01/20018)

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được luật hình sự quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 41 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Án tử hình

Hình phạt tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam. Vậy án tử hình được quy định như thế nào trong BLHS? Căn cứ vào điều 40 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Hình phạt trục xuất

Trục xuất là gì? Ai là đối tương bị trục xuất? căn cứ điều 37 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2015)

Hình phạt phạt tièn

Phạt tiền là hình phạt tước của người bị kết án một khoản tiền nhất định sung công quỹ Nhà nước. căn cứ theo điều 35 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2015)

Hình phạt cảnh cáo trong BLHS

Hình phạt cảnh cáo trong pháp luật hình sự, BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Xóa án tích

Xóa án tích là gì? Trong trường hợp nào được xóa án tích? căn cứ vào chương  X, các điều từ 68 đến 73 BLHS 2015( có hiệu lự từ ngày 01/01/2018)

Án treo và điều kiện được hưởng án treo

Án treo là chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt. Vậy BLHS quy định án treo như thế nào? căn cứ điều 65 BLHS 2015( hiệu lực 01/01/2018)

Video clip
Lượt khách truy cập
Đối tác
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Gọi cho chúng tôi: 0936 214 556