CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁC ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Trang chủ » LUẬT SƯ HÌNH SỰ

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là các tình tiết được quy định trong phần chung Bộ luật hình sự. căn cứ vào điều 51 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Các biện pháp tư pháp.

Biện pháp tư pháp là gì? có những biện pháp tư pháp nào? Căn cứ vào chương VII BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quản chế là gì?

Quản chế là gì? Hình phạt quản chế theo quy định của bộ luật hình sự. căn cứ điều 43 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Tội cướp tài sản

Tội cướp tài sản được BLHS như thế nà? Căn cứ vào điều 168 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Tù có thời hạn và tù chung thân

Tù có thời hạn và tù chung thân đc bộ luật hình sự quy định thế nào? Căn cứ điều 38, 39 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Cải tạo không giam giữ

Thế nào là cải tạo không giam giữ? căn cứ vào điều 36 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Pháp nhân thương mại phạm tội

Pháp nhân thương mại là gì? Nguyên tắc xử lý và hình phạt đối với Pháp nhân thương mai phạm tội? Điều kiện để xác định pháp nhân thương mại phạm tội?

Hình phạt hình sự

Hình phạt là gì? Có các loại hình phạt nào? căn cứ vào chương VI BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

căn cứ vào điều 27, 28 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Phân biệt che dấu tội phạm và không tố giác tội phạm

sự khác nhau giữa che dấu và không tố giác tội phạm như thế nào? căn cứ vào điều 18, 19 BLHS 2015( Có hiệu lực 01/01/2018)

Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự.

Khi nào và những TH nào được miễn TNHS. Căn cứ vào chương IV tại các điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Không tố giác tội phạm

Không tố giác tội phạm bị xử lý thế nào?  Những trường hợp nào được miễn TNHS và miễn hình phạt? căn cứ vào điều 19 BLHS 2015 ( có hiệu lực 01/01/2018)

Che dấu tội phạm

Che dấu tội phạm là như thế nào? Người thân che dấu tội phạm có phải chịu TNHS không? Căn cứ vào Điều 18 BLHS 2015( có hiệu lực từ 01/01/2018)

Đồng phạm

Thế nào là đồng phạm? Người đồng phạm có phải chịu TNHS về hành vi vượt quá của người thực hành không?Căn cứ vò điều 17 BLHS ( có hiệu lực 01/01/2018).

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc(hành vi) phạm tội có bị truy cứu TNHS không?
Căn cứ vào điều 16 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018).


Video clip
Lượt khách truy cập
Đối tác
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Gọi cho chúng tôi: 0936 214 556