CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁC ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

GIẤY PHÉP CON » LUẬT SƯ HÌNH SỰ

Theo điều 150 Bộ luật hình sự 2015, Luật sửa đổi và bổ sung BLHS 2017( có hiệu lực ngày 01/01/2018) quy định:

1.     Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

2.     Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vì động cơ đê hèn; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; 

d) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

đ) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên.

3.     Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 

đ) Đối với 06 người trở lên; 

e) Tái phạm nguy hiểm.
                 

Dấu hiệu pháp lý của tội phạm:

Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

–  Có hành vi mua bán người để thu lợi bất chính. Hành vi này thể hiện dưới hình thức dùng tiền, tài sản hoặc các phương tiện thanh toán khác đê đổi lấy người (nhằm đem bán) hoặc ngược lại để thu lợi.

Trên thực tế việc mua bán người được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, thông thường được thực hiện một cách lén lút với các hình thức thanh toán đa dạng có thể bằng tiền, bằng tài sản khác, bằng hàng hoá…

–  Người bị hại phải là người đạt từ đủ mười sáu tuổi trở lên. Trường hợp người bị hại dưới mười sáu tuổi thì cấu thành tội mua bán trẻ em.

Lưu ý:

+ Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội đã thực hiện xong hành vi mua bán người. Nếu việc mua bán người chưa xảy ra thì được coi là phạm tội chưa đạt.

+ Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội không phụ thuộc vào việc bị hại có biết hay không biết mình bị mua bán.

Khách thể:

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm của con người.

Mặt chủ quan:

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Mục đích tội phạm vì vụ lợi (để thu lợi bất chính), tuy nhiên đây không phải là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

Chủ thể:

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

Về hình phạt:

Mức hình phạt đối với tội phạm này được chia thành hai khung cụ thể như sau:

– Khung một (khoản 1)

Có mức phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Được áp dụng đối với trường hợp có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan.

Có mức phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm. Được áp dụng đôi với một trong các trường hợp phạm tội sau:

+ Mua bán người vì mục đích mại dâm. Được hiểu là việc mua bán nhằm mục đích kinh doanh trên thân xác người qua việc buộc họ phải bán dâm.

+ Có tổ chức. Được hiểu là trường hợp phạm tội có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người (đồng phạm) cùng thực hiện tội mua bán người.

+ Có tính chất chuyên nghiệp. Được hiểu là người phạm tội coi việc mua bán người như là một nghề và lấy đó là nguồn thu nhập chính.

+ Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân.

+ Để đưa ra nước ngoài. Được hiểu là hành vi mua hán người để đưa ra nước khác ngoài lãnh thổ nước Việt Nam.

+ Mua bán nhiều người (từ hai người bị hại trở lên).

+ Phạm tội nhiều lần (từ hai lần mua bán người trở lên)

– Hình phạt bổ sung (khoản 3)

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tuỳ từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT
VPGD: Tầng 2, số 211 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.6.684.6117       Hotline: 0936.214.556
Website: www.luatanhsangviet.com 
Email: luatanhsangviet@gmail.com

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên:

TIN LIÊN QUAN

Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều kiện để giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Căn cứ vào điều 105 BLHS 201( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tha tù trước thời hạn có điều kiện; Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều kiện tha tù trước thời hạn áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội là gì? Xóa án tích áp dụng cho người dưới 18 tuổi phạm tội. Căn cứ vào điều 106 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Tội phạm là gì?

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Khi nào bị xác định là tái phạm và tái phạm nguy hiểm?

Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

Hành vi vi phạm quy tắc thông thường về đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe do quá tự tin, cẩu thả.

Tội hành hạ người khác

Hành vi đối xử tàn ác gây đau đớn về thể xác, áp bức về tinh thần với người lệ thuộc mình. Căn cứ vào điều 140 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội hiếp dâm

Hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân, dùng thủ đoạn bảo lực, đánh đâp... để thực hiện hành vi tội phạm. Căn cứ vào điều 141 BLHS 2015 và luật sửa đổi bổ sung BLHS 2017.

Tội giết hoặc vứt con mới đẻ

Dấu hiệu của hành vi giết hoặc vứt con mới để là gì? Căn cứ vào điều 124 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi bị xử lý như thé nào? Căn cứ điều 142 BLHS 2015; Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2017.

Tội giết người

Tội giết người được BLHS quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 123 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc(hành vi) phạm tội có bị truy cứu TNHS không?
Căn cứ vào điều 16 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Đồng phạm

Thế nào là đồng phạm? Người đồng phạm có phải chịu TNHS về hành vi vượt quá của người thực hành không?Căn cứ vò điều 17 BLHS ( có hiệu lực 01/01/2018).

Tội cưỡng dâm

Cưỡng dâm là hành vi của một người dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu với mình.

Che dấu tội phạm

Che dấu tội phạm là như thế nào? Người thân che dấu tội phạm có phải chịu TNHS không? Căn cứ vào Điều 18 BLHS 2015( có hiệu lực từ 01/01/2018)

Không tố giác tội phạm

Không tố giác tội phạm bị xử lý thế nào?  Những trường hợp nào được miễn TNHS và miễn hình phạt? căn cứ vào điều 19 BLHS 2015 ( có hiệu lực 01/01/2018)

Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự.

Khi nào và những TH nào được miễn TNHS. Căn cứ vào chương IV tại các điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Phân biệt che dấu tội phạm và không tố giác tội phạm

sự khác nhau giữa che dấu và không tố giác tội phạm như thế nào? căn cứ vào điều 18, 19 BLHS 2015( Có hiệu lực 01/01/2018)

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

căn cứ vào điều 27, 28 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Hình phạt hình sự

Hình phạt là gì? Có các loại hình phạt nào? căn cứ vào chương VI BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Pháp nhân thương mại phạm tội

Pháp nhân thương mại là gì? Nguyên tắc xử lý và hình phạt đối với Pháp nhân thương mai phạm tội? Điều kiện để xác định pháp nhân thương mại phạm tội?

Cải tạo không giam giữ

Thế nào là cải tạo không giam giữ? căn cứ vào điều 36 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Tù có thời hạn và tù chung thân

Tù có thời hạn và tù chung thân đc bộ luật hình sự quy định thế nào? Căn cứ điều 38, 39 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Tội cưỡng dâm người chưa thành niên phải chịu hình phạt như thế nào? Căn cứ vào Điều 144 BLHS 2015< luật sửa đổi bổ sung BLHS 2017.

Tội cướp tài sản

Tội cướp tài sản được BLHS như thế nà? Căn cứ vào điều 168 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Quản chế là gì?

Quản chế là gì? Hình phạt quản chế theo quy định của bộ luật hình sự. căn cứ điều 43 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được xác định như thế nào? Căn cứ vào điều 125 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội giao cấu hoặc thực hiên hành vi quan hệ tình dục với trẻ em

Thế nào là giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác đối với trẻ em? Căn cứ vào điều 145 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Dâm ô với trẻ em khác với giao cấu với trẻ em như thế nào và phải chịu hình phạt là gì? Căn cứ vào điều 146 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Khiêu dâm là gì? Cho trẻ em xem phim khiêu dâm có vi phạm pháp luật hình sự không? Căn cứ vào điều 147 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Các biện pháp tư pháp.

Biện pháp tư pháp là gì? có những biện pháp tư pháp nào? Căn cứ vào chương VII BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là các tình tiết được quy định trong phần chung Bộ luật hình sự. căn cứ vào điều 51 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Án treo và điều kiện được hưởng án treo

Án treo là chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt. Vậy BLHS quy định án treo như thế nào? căn cứ điều 65 BLHS 2015( hiệu lực 01/01/2018)

Tội lây truyền HIV cho người khác

Lây nhiễm HIV cho người khác phải chịu TNHS là gì? Hình phạt đối với tội này như thế nào? Căn cứ vào điều 148 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Xóa án tích

Xóa án tích là gì? Trong trường hợp nào được xóa án tích? căn cứ vào chương  X, các điều từ 68 đến 73 BLHS 2015( có hiệu lự từ ngày 01/01/2018)

Tội cố ý lây truyền HIV cho người khác

Cố ý lây truyền HIV cho người khác phải chịu TNHS như thế nào? Căn cứ vào điều 149 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Hình phạt cảnh cáo trong BLHS

Hình phạt cảnh cáo trong pháp luật hình sự, BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Hình phạt phạt tièn

Phạt tiền là hình phạt tước của người bị kết án một khoản tiền nhất định sung công quỹ Nhà nước. căn cứ theo điều 35 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2015)

Hình phạt trục xuất

Trục xuất là gì? Ai là đối tương bị trục xuất? căn cứ điều 37 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2015)

Án tử hình

Hình phạt tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam. Vậy án tử hình được quy định như thế nào trong BLHS? Căn cứ vào điều 40 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được luật hình sự quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 41 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Hình phạt cấm cư trú

Cấm cư trú là gi? Thời hạn cấm cư trú là bao lâu? căn cứ vào điều 42 BLHS 205( có hiệu lực ngày 01/01/20018)

Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội trong luật hình sự được quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 126 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tước một số quyền công dân

Tước một số quyền công dân là gì? Công dân bị tước những quyền gì trong BLHS? Thời hạn áp dụng tước một số quyền công dân là bao lâu? Căn cứ vào điều 44 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tịch thu tài sản

Tịch thu tài sản được BLHS quy định như thế nào? Đối tượng bị áp dụng hình phạt tịch thu tài sản? Căn cứ vào điều 45 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018) 

Căn cứ quyết định hình phạt

Căn cứ quyết định hình phạt là việc tòa án lựa chọn biện pháp hình phạt cụ thể với mức độ hình phạt cụ thể để áp dụng đối với người phạm tội. Căn cứ vào điều 50 BLHS 2015( c0s hiệu lực ngày 01/01/2018)

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tình tiết được quy định trong BLHS 2015. Căn cứ vào điều 52 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Khung hình phạt áp dụng với tội làm chết người trong khi thi hành công vụ là gì? Căn cứ vào điều 127 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

Tái phạm, tái phạm nguy hiểm là gì? những trường hợp bị coi là tái phạm nguy hiểm

Tội vô ý làm chết người

Vô ý làm chết người có bị phạt tù không và bị phạt bao nhiêu năm? Căn cứ vào điều 128 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

Khi nào tòa án ap dụng khung hình phạt người dưới khung hình phạt liền kề? Căn cứ vào điều 54 BLHS 2015, luật sủa đổi BLHS 2017 

Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc vi phạm quy tắc hành chính

Làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc do quy tắc hành chính bị xử lý như thế nào? Căn cứ vào điều 129 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Nguyên tắc được điều luật quy định là khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, Toà án quyết định hình phạt đối với từng tội, sau đó tổng hợp hình phạt theo quy định. Căn cứ vào điều 55 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội bức tử

Tội bức tử là gì? Căn cứ vào điều 130 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát là gì? Căn cứ vào điều 131 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Quy định về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án. Căn cứ vào điều 56 bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

Quyết định hình phat trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt. Căn cứ vào điều 57 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm được Bộ luật hình sự quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 58 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Miễn hình phạt

Miễn hình phạt là gì? Miễn hình phạt khác với miễn trách nhiệm hình sự. Căn cứ vào điều 59 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng là hành vi vi phạm đạo đức xã hội. BLHS quy định về tội này như thế nào? Căn cứ vào điều 132 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Thời hiệu thi hành bản án hình sự

Hiểu thế nào là thời hiệu thi hành án hình sự? Căn cứ vào điều 60 BLHS 215 có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội đe dọa giết người

Dấu hiệu để bị coi là phạm tội đe dọa giết người là gì? Căn cứ vào điều 133 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác

Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác bị xử lý như thế nào? Căn cứ vào điều 134 BLHS 2015, luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2017( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thàn kích động mạnh

 Căn cứ vào điều 135 BLHS 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2017( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Miễn chấp hành hình phạt

Miễn chấp hành hình phạt. Trường hợp được miễn chấp hành hình phạt là gì? Căn cứ vào điều 62 Bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018) 

Giảm mức hình phạt đã tuyên

Giảm mức hình phạt đã tuyên. Điều kiện để giảm mức hình phạt đã tuyên là gì?

Tha tù trước thời hạn

Điều kiện để được tha tù trước thời hạn là gì? Căn cứ vào điều 66 Bộ luật hình sự 2015, luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017

Hoãn chấp hành hình phạt tù

Điều kiện để được hoãn chấp ành hình phạt tù là gì? Căn cứ vào điều 67 Bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Người dưới 18 tuổi phạm tội xử lý như thế nào?

Người duới 18 tuổi phạm tội bị xử lý như thế nào? Căn cứ vào điều 90, 91 Bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Biện pháp xử lý đối với người chưa 18 tuổi phạm tội trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự

Điều kiện và biện pháp xử lý đối với người chưa 18 tuổi phạm tội như thế nào? Căn cứ vào các điều  92, 93, 94, 95 BLHS 2015 và luật sửa đổi bổ sung BLHS 2017( có hiệu lục ngày 01/01/2018)

 

Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người chưa 18 tuổi phạm tội

Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người chưa 18 tuổi phạm tội như thế nào? Căn cứ vào điều 96, 97 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Căn cứ quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự Việt Nam 2015 chúng ta có thể xác định Độ tuổi phải chịu TNHS như sau:

Các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là gì? Căn cứ vào điều 98 BLHS 2015 quy định.

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt đối với người duới 18 tuổi phạm tội

Tòa án quyết định hình phạt đối với người chưa đủ 18 tuổi phạm tội như thế nào? Căn cứ vào điều 102 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội đối với người chưa đủ 18 tuổi phạm tội

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội. Căn cứ điều 103 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018) 

Vai trò của luật sư trong vụ án hình sự

Trước tiên, ta cần khẳng định rằng luật sư là người có kiến thức khoa học trong lĩnh vực pháp lý, có sự hiểu biết sâu sắc và chính xác về pháp lý đồng thời là người có kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp. Luật sư là người chuyên hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, là nghề được pháp luật thừa nhận. Luât sư có các quyền năng nhất định với tư cách là người đại diện cho thân chủ khi tham gia giải quyết tranh chấp khiếu kiện nói chung và trong tố tụng hình sự nói riêng

Khi nào được mời luật sư cho mình và người thân!

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS) sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. So với BLTTHS năm 2003 trước đây thì BL mới có nhiều thay đổi và tiến bộ. Trong đó phải kể đến “Quyền bào chữa của người bị buộc tội”

Tội đánh bạc và những lưu ý khi bị bắt

Để hiểu rõ về tội Đánh Bạc và nhằm tránh oan sai, sau đây tôi xin phân tích và đưa ra hướng dẫn theo cách dễ hiểu nhất để bạn đọc nắm được và vận dụng.
 

Phân biệt vô ý phạm tội và cố ý phạm tội

Căn quy định tại Điều 10 và Điều 11 BLHS năm 2015 chúng ta có thể phân biệt vô ý và cố ý phạm tội như sau:

Video clip
Lượt khách truy cập
Đối tác
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Gọi cho chúng tôi: 0936 214 556