CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁC ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

GIẤY PHÉP CON » LUẬT SƯ HÌNH SỰ

Trọng hoạt động tố tụng Hình sự ngày nay, luật sư luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng, góp phần làm minh bạch hóa hoạt động tố tụng, bảo vệ pháp chế, bảo vệ công bằng xã hội chủ nghĩa. Điều này, được thể hiện rõ thông qua việc luật sư tham gia vào từng giai đoạn trong vụ án hình sự, thực hiện quyền năng mà pháp luật cho phép như (thực hiện điều tra, nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cư, phát hiện và cung cấp chứng cứ mà mình thu thập được cho cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi cho thân chủ. Bên cạnh đó còn có thể đại diện thân chủ gửi văn bản kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những sai phạm, thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng và quan trọng nhất là tham gia xét xử tại phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa, gỡ tội cho thân chủ …); Từ những khai quát trên mà chúng ta có thể xác định được Vai trò của luật sư trọng hoạt động tố tụng theo từng giai đoạn như sau:
 
1.     Vai trò củ luật sư trong giai đoạn điều tra, truy tố.
-         Giai đoạn điều tra: Theo quy định tại các Điều 48, 49, 50 BLTT, luật sư được tham gia thực hiện quyền bào chữa cho bị can, bị cáo, người bị tạm giữ từ giai doạn tạm giữ, tạm giam, tham gia điều tra vụ án... Khi thực hiên quyền năng của mình tại giai đoạn này luật sư giữ vai trò bảo vệ quyền lợi cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo không bị xâm phảm bởi các hoạt động sai trái, tiêu cực của cơ quan điều tra như tham gia hỏi cung bi can cùng cơ quan điều tra để tranh việc ép cung, mớm cung gây bất lợi cho bị can, bị cáo. Đối với việc điều tra, luật sư có thể tự mình thu thập chứng cứ về vụ án, tiến hành xem xét và đánh giá chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, gửi các văn bản tố tụng đến cơ quan điều tra để kiến nghị và đề xuất các ý kiến đóng gọp về hoạt động điều tra cũng như về vụ án nhằm đảm bảo tốt nhất các quyền và lợi ích cho thân chủ, việc này cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công bằng cho xã hội.
-         Gia đoạn truy tố:  Giai đoạn truy tố được bắt đầu từ khi Viện kiểm sát nhận được các tài liệu của vụ án hình sự (bao gồm kết luận điều tra, đề nghị truy tố, các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án) do Cơ quan điều tra chuyển đến và kết thúc bằng việc Viện kiểm sát ra một trong ba loại quyết định sau: Truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng (kết luận về tội trạng); Trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung; Đình chỉ hay tạm đình chỉ vụ án hình sự.
Trong giai đoạn này,luật sư tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp, xem xét và đánh giá chứng cứ từ đó đưa ra các nhận định, xây dựng các lập luận hướng giải quyết vụ án để chuẩn bị cho phiên tòa nhằm bảo vệ thân chủ. Trong trường hợp cần thiết luật sư tiến hành trao đổi và đề xuất với Viện Kiểm Sát về các vấn đề liên quan đến vụ án, kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn hoặc đề nghị viện kiểm sát ra các quyết định tố tụng cần thiết như Quyết định đình trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc Quyết định chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án (nếu có chứng cứ)… .
 
2.     Vai trò của Luật sư trong phiên tòa.
 Phiên Tòa sơ thẩm.
Trong hoạt động tố tụng hình sự phiên tòa sơ thẩm luôn được xem là tâm điểm của quá trình giải quyết vụ án. Sau một thời gian dài (theo quy định) cơ quan điều tra, viện viển sát tiến hành hoạt động điều tra, truy tố thì phiên tòa chính là hoạt động xem xét tội trạng chính thức của người phạm tội, là hoạt động tuyên bố chính thức có tội hay không có tội và tội trạng ở mức nào.
Trong phiên tòa, vị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố sẽ đại diện cho phía buộc tội dựa trên các chứng cứ của tài liệu điều tra, chứng cứ có trong vụ án. Đối trọng lại với hoạt động buộc tội, luật sư đại diện cho hoạt động gỡ tội, bào chữa cho bị cáo.  Luật sư đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, thay mặt bị cáo biện luận trước tòa, tham gia tranh luận với đại diện viện kiểm sát, với đại diện bị hại (nếu có) nhằm mục đích làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, tránh sự oan sai và buộc tội không đúng với tội trạng người phạm tội gây ra. Nếu tài liệu điều tra của cơ quan điều tra, cáo trạng của viện kiểm sát và kiểm sát viên tham gia phiên tòa đứng về phía buộc tội đối với bị cáo thì ngược lại luật sư là người gỡ tội.(Ví dụ: Luật sư có quyền yêu cầu thay đổi tội danh từ tội “Giết người” sang tội “Giết người do bị kích động mạnh” hoặc tội danh khác nếu như chứng cứ buộc tội của viện kiểm sát chưa đủ cơ sở buộc tội và có cơ sở buộc tội đối với tội danh khác nhẹ hơn hoặc đề nghị áp dụng khung hình phạt đúng mức dựa trên các tình tiết có thật của vụ án và các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật….).
Vì vậy, trong phiên tòa, luật sư luôn giữ một vị trí và vai trò vô cùng quan trọng, tiếng nói, luận điểm của luật sư là một trong những căn cứ để HĐXX xem xét cân nhắc khi định tội danh và áp dụng hình phạt đối với bị cáo.
Thực tiễn hoạt động tố tụng nói chung và xét xử vụ án nói riêng đã cho thấy, sự tham gia của luật sư trong các giai đoan tố tụng đã góp phần tích cực vào việc làm sáng tỏ vụ án, đảm bảo cho hoạt động tố tụng hình sự diễn ra công minh hơn, quyền lợi hợp pháp của bị cáo được bảo vệ tốt nhất, tránh được sự oan sai trong điều tra và xét xử, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
 
-         Phiên tòa phúc thẩm.
Trọng hoạt động tố tụng nói chung cũng như hoạt động xét xử nói riêng hiện nay ở nước ta, việc bỏ lọt tội phạm hoặc kết tội oan sai, áp dụng hình phạt không phù hợp với tội trạng, bỏ qua các tình tiết giảm nhẹ TNHS mà đáng ra bị cáo được hưởng vẫn còn tồn tại. Nhằm khắc phục nhược điểm này cũng như nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho công dân trong hạt động xét xử, nhà nước ta đã áp dụng chính sách hai cấp xét xử đó là xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm. Đây là chính sách có tính khoa học và tính nhân đạo của nước ta. Thông qua hai cấp xét xử người phạm tội được thực hiện các quyền năng của mình tốt hơn. Nếu việc xét xử của cấp sơ thẩm cón khiếm khuyết, oan sai thì việc đó sẽ được cấp xét xử phúc thẩm sửa chữa và khắc phục.
          Đối với hoạt động xét xử phúc thẩm, Vai trò của luật sư trong phiên tòa giữ một vị chí quan trọng không kém so với phiên tòa sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm luật sư bào chữa có quyền đại diện thân chủ của mình đưa ra các quan điểm và yêu cầu tòa xem xét lại một phần hay toàn bộ bản án. Luật sư có thể bổ sung chứng cứ về vụ án nhằm chứng minh cho các yêu cầu của bị cáo là có cơ sở và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.
          Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có quyền thay đổi yêu cầu của mình, nếu có căn cứ xác thực cho thấy cần thiết phải xem xét lại toàn bộ bản án thì bị cáo, luật sư đại diện của bị cáo có quyền yêu cầu tòa án xem xét lại toàn bộ vụ án. Nếu thấy rằng chỉ có cơ sở để xin giam nhẹ hình phạt thì có luật sư sẽ tiến hành bào chữa theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt. Việc xem xét vụ án theo hướng nào đòi hỏi luật sư và thân chủ phải có sự thống nhất dựa trên các tình tiết của vụ án, việc này nhằm đảm bảo quyền lợi tôt nhất cho bị cáo.
-         Ngoài các hoạt động tố tụng nêu trên, trong hoạt động tố tụng hình sự còn có các bước khác như hoạt động xem xét bản án đã có hiệu lực theo thủ tục Giám đốc thẩm hoặc Tái thẩm và hoạt động thi hành án hình sự;
Vai trò của luật sư trong việc giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục Giám đốc thẩm hoặc Tái thẩm không được pháp luật quy định cụ thể, tuy nhiên luật sư có thể tư vấn pháp lý cho thân chủ của mình về các quy định của pháp luật có liên quan, thay mặt thân chủ gửi các văn bản kiến nghị nếu có.
Trong giai đoạn thi hành án luất sư có thể tham gia tư vấn cho thâ chủ, thân nhân của thân chủ các quy định của pháp luật có liên quan, giúp thân chủ soạn thảo các văn bản kiến nghị, đơn thư xin giảm án, ân xá, tạm hoãn  chấp hành hình hạt …
Nhìn chung, vị trí và vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng hình sự ở nước ta đã ngày được trú trọng hơn, mặt tích cực đẫ được khẳng định thông qua hoạt động tố tụng trên thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hiện vẫn còn hạn chế nhất định dẫn đến việc luât sư thực hiện các quyền của mình khi tham gia tố tụng hình sự chưa đạt kết quả cao, Trong đó có một phần do chính sách pháp luật chưa hoàn thiện, một phần do nhận thức của người dân chưa thực sự tin tưởng vào vai trò của luật sự trong tố tụng hình sự, đa số tư tưởng của người dân vẫn còn cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng mới có quyền quyết định chính đến vận mệnh của bị can, bị cáo, luật sư chỉ là vai trò thứ yếu. Bên cạnh đó cũng còn sự tồn tại suất phát từ chính đội ngũ luật sư của nước ta hiện nay, do trình độ chuyên môn của một số ít luật sư còn yếu kém, tính chuyên nghiệp chưa cao … điều này cũng dẫn đến việc đánh giá vị trí, vai trò của luật sư  trong hoạt động tố tụng hình sự chưa đúng tầm. 
Nhằm khắc phục những yếu kém trên, với tâm niêm, bảo vệ công lý, cống hiến hết mình cho dân chủ và công bằng xã hôi, Công ty luật Ánh Sáng Việt luôn trú trọng vào nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức khoa học pháp lý co các luật sư, nhằm xây dựng đội ngũ luật sư có trình độ khoa hoạc pháp lý chuyên sâu, có tâm trong nghề để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, góp phần vào việc khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của luật sư trong hoạt động tố tụng và trong xã hội hiện đại, bảo vệ tốt nhất cho sự cồng bằng của xã hội.  
                                                                                                                  LUẬT SƯ TẠ VĂN PHÚ

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên:

TIN LIÊN QUAN

Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều kiện để giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Căn cứ vào điều 105 BLHS 201( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tha tù trước thời hạn có điều kiện; Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều kiện tha tù trước thời hạn áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội là gì? Xóa án tích áp dụng cho người dưới 18 tuổi phạm tội. Căn cứ vào điều 106 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Tội phạm là gì?

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Khi nào bị xác định là tái phạm và tái phạm nguy hiểm?

Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

Hành vi vi phạm quy tắc thông thường về đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe do quá tự tin, cẩu thả.

Tội hành hạ người khác

Hành vi đối xử tàn ác gây đau đớn về thể xác, áp bức về tinh thần với người lệ thuộc mình. Căn cứ vào điều 140 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội hiếp dâm

Hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân, dùng thủ đoạn bảo lực, đánh đâp... để thực hiện hành vi tội phạm. Căn cứ vào điều 141 BLHS 2015 và luật sửa đổi bổ sung BLHS 2017.

Tội giết hoặc vứt con mới đẻ

Dấu hiệu của hành vi giết hoặc vứt con mới để là gì? Căn cứ vào điều 124 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi bị xử lý như thé nào? Căn cứ điều 142 BLHS 2015; Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2017.

Tội giết người

Tội giết người được BLHS quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 123 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc(hành vi) phạm tội có bị truy cứu TNHS không?
Căn cứ vào điều 16 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Đồng phạm

Thế nào là đồng phạm? Người đồng phạm có phải chịu TNHS về hành vi vượt quá của người thực hành không?Căn cứ vò điều 17 BLHS ( có hiệu lực 01/01/2018).

Tội cưỡng dâm

Cưỡng dâm là hành vi của một người dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu với mình.

Che dấu tội phạm

Che dấu tội phạm là như thế nào? Người thân che dấu tội phạm có phải chịu TNHS không? Căn cứ vào Điều 18 BLHS 2015( có hiệu lực từ 01/01/2018)

Không tố giác tội phạm

Không tố giác tội phạm bị xử lý thế nào?  Những trường hợp nào được miễn TNHS và miễn hình phạt? căn cứ vào điều 19 BLHS 2015 ( có hiệu lực 01/01/2018)

Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự.

Khi nào và những TH nào được miễn TNHS. Căn cứ vào chương IV tại các điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Phân biệt che dấu tội phạm và không tố giác tội phạm

sự khác nhau giữa che dấu và không tố giác tội phạm như thế nào? căn cứ vào điều 18, 19 BLHS 2015( Có hiệu lực 01/01/2018)

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

căn cứ vào điều 27, 28 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Hình phạt hình sự

Hình phạt là gì? Có các loại hình phạt nào? căn cứ vào chương VI BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Pháp nhân thương mại phạm tội

Pháp nhân thương mại là gì? Nguyên tắc xử lý và hình phạt đối với Pháp nhân thương mai phạm tội? Điều kiện để xác định pháp nhân thương mại phạm tội?

Cải tạo không giam giữ

Thế nào là cải tạo không giam giữ? căn cứ vào điều 36 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Tù có thời hạn và tù chung thân

Tù có thời hạn và tù chung thân đc bộ luật hình sự quy định thế nào? Căn cứ điều 38, 39 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Tội cưỡng dâm người chưa thành niên phải chịu hình phạt như thế nào? Căn cứ vào Điều 144 BLHS 2015< luật sửa đổi bổ sung BLHS 2017.

Tội cướp tài sản

Tội cướp tài sản được BLHS như thế nà? Căn cứ vào điều 168 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Quản chế là gì?

Quản chế là gì? Hình phạt quản chế theo quy định của bộ luật hình sự. căn cứ điều 43 BLHS 2015( có hiệu lực 01/01/2018)

Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được xác định như thế nào? Căn cứ vào điều 125 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội giao cấu hoặc thực hiên hành vi quan hệ tình dục với trẻ em

Thế nào là giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác đối với trẻ em? Căn cứ vào điều 145 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Dâm ô với trẻ em khác với giao cấu với trẻ em như thế nào và phải chịu hình phạt là gì? Căn cứ vào điều 146 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Khiêu dâm là gì? Cho trẻ em xem phim khiêu dâm có vi phạm pháp luật hình sự không? Căn cứ vào điều 147 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Các biện pháp tư pháp.

Biện pháp tư pháp là gì? có những biện pháp tư pháp nào? Căn cứ vào chương VII BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là các tình tiết được quy định trong phần chung Bộ luật hình sự. căn cứ vào điều 51 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Án treo và điều kiện được hưởng án treo

Án treo là chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt. Vậy BLHS quy định án treo như thế nào? căn cứ điều 65 BLHS 2015( hiệu lực 01/01/2018)

Tội lây truyền HIV cho người khác

Lây nhiễm HIV cho người khác phải chịu TNHS là gì? Hình phạt đối với tội này như thế nào? Căn cứ vào điều 148 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Xóa án tích

Xóa án tích là gì? Trong trường hợp nào được xóa án tích? căn cứ vào chương  X, các điều từ 68 đến 73 BLHS 2015( có hiệu lự từ ngày 01/01/2018)

Tội cố ý lây truyền HIV cho người khác

Cố ý lây truyền HIV cho người khác phải chịu TNHS như thế nào? Căn cứ vào điều 149 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Hình phạt cảnh cáo trong BLHS

Hình phạt cảnh cáo trong pháp luật hình sự, BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Hình phạt phạt tièn

Phạt tiền là hình phạt tước của người bị kết án một khoản tiền nhất định sung công quỹ Nhà nước. căn cứ theo điều 35 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2015)

Hình phạt trục xuất

Trục xuất là gì? Ai là đối tương bị trục xuất? căn cứ điều 37 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2015)

Án tử hình

Hình phạt tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam. Vậy án tử hình được quy định như thế nào trong BLHS? Căn cứ vào điều 40 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được luật hình sự quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 41 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Hình phạt cấm cư trú

Cấm cư trú là gi? Thời hạn cấm cư trú là bao lâu? căn cứ vào điều 42 BLHS 205( có hiệu lực ngày 01/01/20018)

Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội trong luật hình sự được quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 126 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tước một số quyền công dân

Tước một số quyền công dân là gì? Công dân bị tước những quyền gì trong BLHS? Thời hạn áp dụng tước một số quyền công dân là bao lâu? Căn cứ vào điều 44 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tịch thu tài sản

Tịch thu tài sản được BLHS quy định như thế nào? Đối tượng bị áp dụng hình phạt tịch thu tài sản? Căn cứ vào điều 45 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018) 

Căn cứ quyết định hình phạt

Căn cứ quyết định hình phạt là việc tòa án lựa chọn biện pháp hình phạt cụ thể với mức độ hình phạt cụ thể để áp dụng đối với người phạm tội. Căn cứ vào điều 50 BLHS 2015( c0s hiệu lực ngày 01/01/2018)

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tình tiết được quy định trong BLHS 2015. Căn cứ vào điều 52 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Khung hình phạt áp dụng với tội làm chết người trong khi thi hành công vụ là gì? Căn cứ vào điều 127 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

Tái phạm, tái phạm nguy hiểm là gì? những trường hợp bị coi là tái phạm nguy hiểm

Tội vô ý làm chết người

Vô ý làm chết người có bị phạt tù không và bị phạt bao nhiêu năm? Căn cứ vào điều 128 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

Khi nào tòa án ap dụng khung hình phạt người dưới khung hình phạt liền kề? Căn cứ vào điều 54 BLHS 2015, luật sủa đổi BLHS 2017 

Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc vi phạm quy tắc hành chính

Làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc do quy tắc hành chính bị xử lý như thế nào? Căn cứ vào điều 129 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Nguyên tắc được điều luật quy định là khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, Toà án quyết định hình phạt đối với từng tội, sau đó tổng hợp hình phạt theo quy định. Căn cứ vào điều 55 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội bức tử

Tội bức tử là gì? Căn cứ vào điều 130 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát là gì? Căn cứ vào điều 131 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Quy định về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án. Căn cứ vào điều 56 bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội mua bán người

THẾ NÀO LÀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI? CĂN CỨ VÀO ĐIỀU 150 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

Quyết định hình phat trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt. Căn cứ vào điều 57 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm được Bộ luật hình sự quy định như thế nào? Căn cứ vào điều 58 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Miễn hình phạt

Miễn hình phạt là gì? Miễn hình phạt khác với miễn trách nhiệm hình sự. Căn cứ vào điều 59 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng là hành vi vi phạm đạo đức xã hội. BLHS quy định về tội này như thế nào? Căn cứ vào điều 132 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Thời hiệu thi hành bản án hình sự

Hiểu thế nào là thời hiệu thi hành án hình sự? Căn cứ vào điều 60 BLHS 215 có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội đe dọa giết người

Dấu hiệu để bị coi là phạm tội đe dọa giết người là gì? Căn cứ vào điều 133 BLHS 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác

Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác bị xử lý như thế nào? Căn cứ vào điều 134 BLHS 2015, luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2017( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thàn kích động mạnh

 Căn cứ vào điều 135 BLHS 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2017( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Miễn chấp hành hình phạt

Miễn chấp hành hình phạt. Trường hợp được miễn chấp hành hình phạt là gì? Căn cứ vào điều 62 Bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018) 

Giảm mức hình phạt đã tuyên

Giảm mức hình phạt đã tuyên. Điều kiện để giảm mức hình phạt đã tuyên là gì?

Tha tù trước thời hạn

Điều kiện để được tha tù trước thời hạn là gì? Căn cứ vào điều 66 Bộ luật hình sự 2015, luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017

Hoãn chấp hành hình phạt tù

Điều kiện để được hoãn chấp ành hình phạt tù là gì? Căn cứ vào điều 67 Bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Người dưới 18 tuổi phạm tội xử lý như thế nào?

Người duới 18 tuổi phạm tội bị xử lý như thế nào? Căn cứ vào điều 90, 91 Bộ luật hình sự 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Biện pháp xử lý đối với người chưa 18 tuổi phạm tội trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự

Điều kiện và biện pháp xử lý đối với người chưa 18 tuổi phạm tội như thế nào? Căn cứ vào các điều  92, 93, 94, 95 BLHS 2015 và luật sửa đổi bổ sung BLHS 2017( có hiệu lục ngày 01/01/2018)

 

Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người chưa 18 tuổi phạm tội

Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người chưa 18 tuổi phạm tội như thế nào? Căn cứ vào điều 96, 97 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Căn cứ quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự Việt Nam 2015 chúng ta có thể xác định Độ tuổi phải chịu TNHS như sau:

Các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là gì? Căn cứ vào điều 98 BLHS 2015 quy định.

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt đối với người duới 18 tuổi phạm tội

Tòa án quyết định hình phạt đối với người chưa đủ 18 tuổi phạm tội như thế nào? Căn cứ vào điều 102 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018)

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội đối với người chưa đủ 18 tuổi phạm tội

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội. Căn cứ điều 103 BLHS 2015( có hiệu lực ngày 01/01/2018) 

Khi nào được mời luật sư cho mình và người thân!

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS) sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. So với BLTTHS năm 2003 trước đây thì BL mới có nhiều thay đổi và tiến bộ. Trong đó phải kể đến “Quyền bào chữa của người bị buộc tội”

Tội đánh bạc và những lưu ý khi bị bắt

Để hiểu rõ về tội Đánh Bạc và nhằm tránh oan sai, sau đây tôi xin phân tích và đưa ra hướng dẫn theo cách dễ hiểu nhất để bạn đọc nắm được và vận dụng.
 

Phân biệt vô ý phạm tội và cố ý phạm tội

Căn quy định tại Điều 10 và Điều 11 BLHS năm 2015 chúng ta có thể phân biệt vô ý và cố ý phạm tội như sau:

Video clip
Lượt khách truy cập
Đối tác
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Gọi cho chúng tôi: 0936 214 556